NL EN

Orde in Chaos door Normalisatie

03 april 2017

 

Ir. Jarno Dakhorst is consultant Energie bij NEN, het Nederlands Normalisatie-Instituut. Tijdens New eMMergy vertelt hij hoe normalisatie bijdraagt aan de energietransitie.

De energietransitie behelst niet alleen een verandering van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, maar ook grote veranderingen in het energielandschap, zowel ruimtelijk als socio-economisch. Normalisatie is een bewezen concept om orde te scheppen in de chaos door partijen bijeen te brengen en gezamenlijk breedgedragen afspraken te maken. De olie- en gassector kan haar decennialange kennis en ervaring met normalisatie inzetten om tot deze nieuwe afspraken te komen en het zelf als instrument gebruiken om de transitie naar een koolstofarme energievoorziening door te maken.

« terug